თბილისის მერიის „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურმა ცენტრმა“ პროექტ „ჩემი ადვოკატის“ 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა.

თბილისის მერიის „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურმა ცენტრმა“ პროექტ „ჩემი ადვოკატის“ 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა.

თბილისის მერიის „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურმა ცენტრმა“ პროექტ „ჩემი ადვოკატის“ 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. პრეზენტაციაზე ცენტრის დირექტორმა მარინა ბერაძემ პროექტ „იურიდიული კლინიკა – ჩემი ადვოკატის“ ფარგლებში, 2017 წელს შესრულებული სამუშაოები შეაჯამა.

მისი თქმით,  ბოლო სამი წლის განმავლობაში მოქალაქეთა მიმართვიანობა სამჯერ გაიზარდა და კვალიფიციური უფასო იურიდიული დახმარება თბილისში რეგისტრირებულ 21000-მდე მოქალაქეს გაეწია.

როგორც ანგარიშის წარდგენისას აღინიშნა, „ჩემი ადვოკატი“ სამოქალაქო-ადმინისტრაციული და სამეწარმეო-საგადასახადო პრობლემური საკითხების გადაჭრაზეა ორიენტირებული. ორგანიზაცია ასევე, ახორციელებს მოქალაქეთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ უფასო სამართლებრივ საქმიანობას, რომლის მთავარი მიზანი მოქალაქეებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევაა.

გასული წლის საქმიანობის ანგარიშის თანახმად, ყველაზე მაღალი მიმართვიანობა სახელშეკრულებო და სასარჩელო თემებზე დაფიქსირდა; „ჩემი ადვოკატის“ ცხელი ხაზის მიერ 5121 კონსულტაცია იქნა გაწეული;  სამართლებრივი დახმარებისათვის ცენტრს  2753-მა მოქალაქემ მიმართა.

ორგანიზაცია წარმატებულ სტუდენტებსაც ასაქმებს. ამისთვის შექმნილია  ადვოკატის თანაშემწის პოზიცია, რომელიც ახალგაზრდებს სამუშაო სტაჟისა და გამოცდილების შეძენაში ეხმარება. ამასთან, რვა უმაღლეს სასწავლებელთან თანამშრომლობის შედეგად,  ორგანიზაციამ 250 სტუდენტი გადაამზადა.

2015 წლიდან, ეტაპობრივად იზრდება „ჩემი ადვოკატის“ ოფისების რაოდენობაც. 2017 წლიდან  მოქალაქეებს  უფასო სამართლებრივი დახმარების 11 ოფისი ემსახურება –  მერიის სათაო განყოფილება და 10 რაიონული უბანი.

2015 წლის რეორგანიზაციის შედეგად, მერიაში არსებული „თბილისელების ადვოკატი“, „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი  ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრად“ ჩამოყალიბდა.  ცენტრი პროექტს – იურიდიული კლინიკა –  „ჩემი ადვოკატი“ ახორციელებს, რომლის მთავარი მიზანი მოსახლეობის უფასო სამართლებრივი დახმარება და  დამწყები იურისტებისთვის პრაქტიკული უნარების განვითარებაა.

გასული წლის ანგარიშის პრეზენტაციას თბილისის მერის მოადგილე სოფიო ხუნწარია,  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი ირაკლი გვილავა და თბილისის რაიონების გამგებლები ესწრებოდნენ.

კატეგორიები: საზოგადოება

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები