Tag "ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა"

მთავარი გვერდი
პოლიტიკა

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს რუსეთის მიერ ნატო-ს ასპირანტი და ალიანსთან ურთიერთობის გაღრმავების მსურველი მეზობლების დაშინებისა და დესტაბილიზაციის მცდელობებს.

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის მიერ ალიანსთან ურთიერთობის გაღრმავების მსურველი მეზობლების დაშინების მცდელობებს გმობს ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს რუსეთის მიერ ნატო-ს ასპირანტი და ალიანსთან ურთიერთობის გაღრმავების მსურველი მეზობლების დაშინებისა და დესტაბილიზაციის