ყველა კონსტიტუციურ ორგანოს ენიჭება შესაბამისი უფლებამოსილებები, კონსტიტუციით და კანონმდებლობით

ყველა კონსტიტუციურ ორგანოს ენიჭება შესაბამისი უფლებამოსილებები, კონსტიტუციით და კანონმდებლობით

ყველა კონსტიტუციურ ორგანოს ენიჭება შესაბამისი უფლებამოსილებები, კონსტიტუციით და კანონმდებლობით. ყველა ორგანო მოქმედებს თავისი უფლებამოსილებებიდან გამომდინარე, თუმცა, არავის აქვს იმის უფლება, რომ ბოროტად გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილებები. რაც შეეხება შეწყალებას: შეწყალების დროს ნებისმიერ პრეზიდენტს აქვს ძალიან ფართო დისკრეცია, თუმცა ეს დისკრეცია, არ არის შეუზღუდავი და არ მოიცავს იმის უფლებას, რომ პრეზიდენტი გაურიგდეს კონკრეტულ დამნაშავეებს და ამ გარიგების საფუძველზე შეიწყალოს ისინი.

 

კატეგორიები: პოლიტიკა

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები