ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ განახლებული დებულება სავარაუდოდ, არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა ამოქმედდება

ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ განახლებული დებულება სავარაუდოდ, არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა ამოქმედდება

„კონსულტაციები ამჟამადაც მიმდინარეობს ცალკეული მუხლებისა და პუნქტების ტექნიკური ხასიათის დაზუსტებისა და გამარტივების მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ დოკუმენტმა მნიშვნელოვანი ტექნიკური ცვლილება განიცადა, განახლებული დოკუმენტი საფინანსო ორგანიზაციებს უმოკლეს ვადაში მიეწოდებათ. ამასთან მიზანშეწონილად ჩაითვალა საფინანსო ორგანიზაციებს კიდევ რამდენიმე დღე მიეცეთ ახალი ვერსიის გასაცნობად და მათი შიდა პროცესების რეგულირების პრინციპებთან შესაბამისობაში მოსაყვნად. შესაბამისად, მიღებულია გადაწყვეტილება დებულების ძალაში შესვლის თარიღის რამდენიმე დღით გადაწევის შესახებ, სავარაუდოდ, არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა“, – ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში.
ბანკის ინფორმაციით, ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ დებულების პროექტი კომენტარებისთვის ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივლისში გამოქვეყნდა.
„დებულების მიზანია საქართველოს საფინანსო სისტემის სტაბილური და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ჯანსაღი დაკრედიტების წახალისება და მსესხებელთა დაცვა არაპროპორციული ფინანსური რისკებისგან. პროექტი საბოლოო რედაქციამდე ექვემდებარებოდა როგორც პრინციპულ, ისე შინაარსობრივ და ტექნიკური ხასიათის ცვლილებებს. ამ პერიოდის განმავლობაში ეროვნულ ბანკს ჰქონდა აქტიური კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან და მათთან ჩართულობით არაერთი შეხვედრა გაიმართა“, – ნათქვამია განცხადებაში.

კატეგორიები: ეკონომიკა

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები