ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებსა“ და „საქართველოს ბავშთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაციას“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდ

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებსა“ და „საქართველოს ბავშთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაციას“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდ

ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებსა“ და „საქართველოს ბავშთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაციას“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ბავშთა უფლებების დაცვის განმტკიცებას, სამიზნე ჯგუფში არსებული მნიშვნელოვანი გამოწვევების შესწავლასა და მათი აღმოფხვრის ხელშეწყობას, როგორც საზოგადოების ასევე კანონმდებლებისა და პასუხისმგებელი სამთავრობო უწყებების მონაწილეობით. ორგანიზაციები მემორანდუმის ფარგლებში აქცენტს აკეთებენ ჯანდაცვის პედიატრიულ დაწესებულებებში ბავშთა უფლებების დაცვაზე, ბავშვების საჭიროებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე, მათი უფლებების ეფექტური რეალიზებისთვის ფსიქო-სოციალური პროგრამებისა და სერვისების დანერგვასა და განვითარებაზე.

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ და „საქართველოს ბავშთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაცია“ ერთობლივი ინიციატივების ფარგლებში განახორციელებენ ისეთ პროგრამებს, ინიციატივებსა და ღონისძიებებს, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში, სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებებში, ბავშთა უფლებებისა და საჭიროებების ეფექტურ რეალიზებას.

მხარეები გამოთქვამენ მზაობას, თანამშრომლობის პერიოდში, გააკეთონ ერთობლივი განცხადებები, მოამზადონ და გამოაქვეყნონ დასკვნები თუ რეკომენდაციები. მხარეები იღებენ პასუხისმგებლობას არასრულწლოვანთა ინტერესებზე ორიენტირებული ფსიქო-სოციალური პროგრამებისისთვის განახორციელონ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და უზრუნველყონ ინსტიტუციური დიალოგი მთავრობასთან, პარლამენტთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, კერძო ორგანიზაციებთან და არასრულწლოვანთა საკითხებით დაინტერესებულ პირებთან.

ორგანიზაცია „საქართველოს ბავშთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაცია“ დაფუძნდა 2007 წელს და მისი საქმიანობის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს პაციენტისთვის და მისი ოჯახისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და მკურნალობის შესახებ მეტი ინფორმაციისა და ცოდნის მიღების უზრუნველყოფა, პედიატრიულ დაწესებულებებში ბავშვისთვის მიმზიდველი და ასაკობრივი მოთხოვნილებების შესატყვისი გარემოს შექმნა, სამედიცინო დაწესებულებებში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული ახალი მომსახურების დანერგვა და სამედიცინო პერსონალის კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარება. „ახალგაზრდა ადვოკატები“, ამ პროცესში, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს და უზრუნველყოფს პრობლემური საკითხების ადვოკატირებას.

როგორც მემორანდუმის ფარგლებში გახდა ცნობილი, ორგანიზაციები მოკლე ხანში, საზოგადოებას, სამედიცინო დაწესებულებებში ბავშვთა უფლებების რეალიზების მიმართულებით მასშტაბურ პროექტს შესთავაზებს, რაც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემების გამოწვევების გამოკვეთასა და მათი დაძლევის ხელშეწყობას.

კატეგორიები: საზოგადოება

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები