2017 წლის პირველ ნახევარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა

2017 წლის პირველ ნახევარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა

2017 წლის პირველ ნახევარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა, – ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ განხორციელებული კვარტალური გაანგარიშების მიხედვით, ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ 2017 წლის პირველ კვარტალში 5.1%, ხოლო მეორე კვარტალში 4.7% შეადგინა. შესაბამისად, 2017 წლის პირველ ნახევარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა. კვარტალური კვლევის მიხედვით, დაზუსტებული მეორე კვარტლის რეალური ზრდის მაჩვენებელი 0.7 პროცენტული პუნქტით აღემატება ყოველთვიური შეფასებების მიხედვით გაანგარიშებულ ეკონომიკურ ზრდას. კვარტალური კვლევა, ინფორმაციის წყაროების მიხედვით, მნიშვნელოვნად განსხვავდება ყოველთვიური ოპერატიული კვლევისაგან და იგი ეფუძნება როგორც საწარმოთა, ასევე შინამეურნეობების, ფასების, სოფლის მეურნეობის და დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტატისტიკურ გამოკვლევას. შესაბამისად, იგი მოიცავს უფრო დეტალურ და სრულ ინფორმაციას, რამაც განაპირობა განსხვავება ყოველთვიური შეფასებისაგან. 2017 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკურ ზრდაში ყველაზე მაღალი წვლილი მშენებლობის (1.5 პპ), ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის (0.7 პპ), ვაჭრობისა (0.6 პპ) და უძრავი ქონების სექტორებმა შეიტანეს (0.5 პპ). რეალური ზრდა დაფიქსირდა ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში.
ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა კერძო სექტორის აქტივობის ზრდით არის განპირობებული, რაზეც ნათლად მიანიშნებს კერძო სექტორის აქტივობის შეფასებისათვის გამოყენებული ყველა მაჩვენებელი: 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, წინა წელთან შედარებით 16.9%-ით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 18.9%-ით არის გაზრდილი. ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ ხელი შეუწყო ბიზნეს სექტორში დასაქმების ზრდასაც და სექტორში დასაქმება გაიზარდა 5.0%-ით. 2017 წლის დასაწყისიდან ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებამ. 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში საქონლის ექსპორტი გაიზარდა 28.5%-ით. ეკონომიკურ ზრდაში პოზიტიური წვლილი შეიტანა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდამაც, რაც მომსახურების ექსპორტს წარმოადგენს. იანვარ-აგვისტოში შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან 29.1%-ით გაიზარდა და 1,859.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოს მთავრობის სწორი და თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას, ეკონომიკის დივერსიფიკაციას და ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას შემდგომი წლების განმავლობაშიც.

კატეგორიები: ეკონომიკა

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები